Prevencia zlyhala, čo teraz?  

Hlavnou misiou prevencie je zabezpečiť, aby sme sa do nebezpečnej situácie vôbec nedostali. Mnohým sa tento cieľ podarí dosiahnuť, či už zámerne vďaka prevencii alebo šťastnou zhodou okolností. Niekedy však stačí sekunda alebo zlé rozhodnutie, aby sme do konca života rozmýšlali čo sme mohli urobiť inak. Prečo teda riskovať, keď sa vieme pripraviť prostredníctvom kurzov sebaobrany?!

Čo spraviť ak sa zdanlivo bezpečná situácia začne vyhrocovať?

Rozhodujúcim faktorom pri sebaobrane je brať na vedomie rôzne možnosti riešenia problémov. Eskalácia situácie znamená rýchly alebo postupný nárasť nebezpečenstva. Prípadný konflikt však vôbec neznamená, že môžeme hneď použiť fyzický útok. Práve naopak, vo väčšine prípadov sa za najvhodnejšiu reakciu považuje práve deeskalácia. Musíme totiž brať na vedomie zákon, použitie primeranej obrany a prihliadať na okolnosti. Je preto veľmi dôležité, aby sme boli fyzicky aj psychicky pripravené.

Takýto proaktívny prístup nám umožňuje rozmyslieť si vopred ako reagovať a čo spraviť, keď sa blíži konflikt. Aj preto je poskytovanie informácii o prevencii a deeskalácii konfliktov súčasťou našich tréningov sebaobrany.

Pár jednoduchých krokov nezaručuje úspech, ale zvyšuje šancu na bezpečný návrat domov.

Každému útoku predchádza istá forma eskalácie. Či už je vyhrotenie očividné alebo nie, jeho súčasťou je takmer vždy zmenšenie vzdialenosti medzi agresorom a obeťou. Princíp deeskalácie, teda zmiernenia konfliktu, je založený na verbálnej a neverbálnej komunikácii použitím psychológie. Slová, ako i mlčanie, môžu byť prostriedkom na zmiernenie napätia. Vedieť, čo hovoriť či nehovoriť agresorovi tak, aby sa situácia ďalej nevyhrocovala a aby sme nepôsobili ako lahké obete, je podstatou celej prípravy.

1. Verbálna deeskalácia konfliktu

Verbálne konflikty sa môžu udiať kdekoľvek. V prvom rade sa treba vyvarovať argumentovaniu, provokáciám a podnecovaniu podstaty konkrétneho konfliktu. Agresor totiž môže vnímať akékoľvek správanie ako provokáciu, aj ak sme to tak vôbec nemysleli. Za takýchto okolností je lepšie vylúčiť akúkoľvek provokáciu a v prípade, že sa nachádzame v cudzom „revíri“ je dôležité opatrne sa vzďaľovať z miesta konfliktu.

Slovná eskalácia môže začať frázou „Máš problém?“ či „Načo sa pozeráš?“. „Prepáč, nechcela som nič vyprovokovať.“, prípadne iná formulka, slúžiaca na ukľudnenie agresora môže byť presne to čo zastaví prípadný konflikt a predíde útoku. Účelom je upokojiť agresora s pocitom, že si udržal dominantnú rolu a nepotrebuje násilie.

Ak sa schyľuje k fyzickému násiliu, môžeme nechať agresora „vyhrať“. Dôležité je nezvyšovať napätie a zmeniť smer rozhovoru. Napríklad „Samozrejme, máš pravdu. Chyba je na mojej strane. Mrzí ma to.“, pomôže pri zmiernení konfliktu a ukončení diskusie.

2. Verbálna a fyzická dominancia

V situácii, keď nás chce niekto okradnúť alebo na nás zaútočiť, je najefektívnejšie odísť ešte kým sa agresor snaží nadviazať kontakt a zmenšiť vzdialenosť. Keď sme však tento moment nestihli využiť, adekvátnou taktikou je dať obe ruky pred seba, dlaňami smerujúcimi k násilníkovi a zakričať sebaisto „Choď preč!“. Hlasný povel môže byť odstrašujúci, lebo potenciálny útočník nečaká žiadnu reakciu. Sebaistá reakcia dokáže agresorovi, že nie sme dobrým terčom útoku a nebudeme spolupracovať. Navyše krik vyvolá pozornosť, a poskytne nám čas konať kým bude agresor vyvedený z mieri.

Napriek tomu, že táto taktika znie veľmi jednoducho, vyžaduje si prax a nácvik. Kričať na agresora predtým, ako začne útočiť nie je prirodzená ľudská reakcia. Naša spoločnosť vníma krik negatívne, ženy sú vedené aby pôsobili nežne, a za bežného dňa nevnímame nebezpečenstvo, takže je veľmi náročné spraviť práve spomínané kroky. Ak sa nám ruky trasú, hlas je neistý a pozeráme sa do zeme, budeme pôsobiť slabo, bojazlivo a agresor bude ešte viac povzbudený.

Praktizovanie dodržiavania vzdialenosti, používania rúk ako bariér a hlasu ako odstrašovacieho i oznamovacieho prostriedku nám pomáha reagovať presne tak, ako potrebujeme. Vďaka jednoduchosti a zároveň efektívnosti, je verbálna aj fyzická dominancia jednou z taktík, ktoré nacvičujeme na našich Krav Maga tréningoch sebaobrany.

3. Prispôsobenie sa podmienkam

Ak nás konflikt zaskočil, nevšimli sme si meniace sa podmienky a agresor sa nám už vyhráža násilím, prípadne zbraňou, najbezpečnejšou reakciou je prispôsobiť sa požiadavkam. V praxi to znamená, že ak si od nás agresor pýta kabelku – dáme mu kabelku; ak chce kľúče od auta – dostane kľúče od auta; pýta si peniaze? – dostane peniaze. Ak páchateľ dostane čo požaduje, situácia sa zmierni, páchateľ pravdepodobne odíde a my sa dostaneme bez ujmy na zdraví domov.

Prečo by sme mali dať páchateľovi bez boja to čo žiada? Riešime predsa sebaobranu, učíme sa taktiky a ako zneškodniť útočníkov…!? Prispôsobiť sa je ťažko akceptovateľná ale najrozumnejšia voľba; oveľa bezpečnejšia ako kladenie odporu či bitka. Našim cieľom je sebaobrana, nie ubiť agresora alebo zneškodniť útočníka. Našim cieľom je prežiť, s čo najmenšou možnou ujmou na zdraví a bez zranení. Najistejšou cestou ako sa dostať domov bez zranení, v prípade ak máme pred tvárou zbraň, je dať agresorovi čo si žiada.

Samozrejme, ak je zjavné, že násilníkovi ide o viac ako o peniaze či kabelku, deeskalácia nebude účinná. V takom prípade už prichádzajú na rad Krav Maga techniky sebaobrany.

Deeskalácia nie je prejav slabosti.

Spomenuté formy deeskalácie nemajú za úlohu urobiť zo žien, či mužov, obete ešte pred útokom. Deeskalácia nie je synonymom slabosti. Je prostriedkom, ako sa dostať z problémovej situácie bez zranenia vhodnou manipuláciou verbálnych a neverbálnych prostriedkov.

Zmierňovanie konfliktu neznamená, že si v žiadnej situácii nemáme zastať svoje názory a morálne práva. Niektorí ľudia však rozmýšľajú inak a presadzujú svoje videnie sveta za každú cenu. Ak k nim budeme pristupovať podľa toho ako vidíme svet my, je veľmi pravdepodobné, že sa nie len nedovoláme rešpektovania rozumného názoru ale ohrozíme naše zdravie a život.

V prípade, že stojíme proti väčšiemu a silnejšiemu agresorovi, je mimoriadne výhodné mať pripravené reakcie, ktoré ukľudnia situáciu. Už samotný fakt, že si uvedomujeme možnosť takéhoto stretu a to, že máme pripravené možné rešenie, nám umožní reagovať rozvážnejšie. Náš cieľ je jasný, znížiť pravdepodobnosť fyzického kontaktu a dostať sa v bezpečí domov.

Autor: Barbora Šuleková
Referencie:
Yanilov, E. (2019). Prevencia, vyhýbanie sa a riešenie násilných útokov. Krav Maga Globa. Z https://krav-maga.com/blog/12-ways-preventing-avoiding-dealing-violent-attacks/
Functional SelfDefense. (2019). Vyvarovanie sa, informovanosť a prevencia konfliktov. Z http://www.functionalselfdefense.org/awareness-prevention
SEPS. (2014). Ženský kury sebaobrany – modul 8. Z https://www.womensselfdefense-seps.com/womensselfdefense-course-module8.html

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *