Ak prevencia zlyhá a hranica fyzickej obrany bola prekročená, je nevyhnutné brániť sa a bojovať. Účinná sebaobrana v 3 krokoch predstavuje niekoľko jasných princípov, ktoré nám pomôžu v prípade útoku nespanikáriť.

1. Rýchle rozpoznanie útoku

Nezamrznúť potom ako nám niekto hrozí zbraňou alebo na nás rovno útočí je takmer nemožné. Mozog si vyhradí pár sekúnd aby zprocesoval šok a tieto sekundy rozhodnú ako sa situácia skončí. Čím skôr sa zorientujeme, a prestaneme v hlave rozoberať „čo“ a „prečo“, tým väčšiu šancu máme na prežitie. Účinná sebaobrana je založená na rýchlom rozpoznaní útoku.

Ako sa naučiť čo najrýchlejšie sa spamätať pri útoku? Tréningom vlastných reakcii – simulácoiu stresu v bezpečných podmienkach, aby sme si začali uvedomovať okolie, vzdialenosti a rozpoznali fyzické hrozby.

2. Vedomé zhodnotenie našich možností  

Útočníci nezvažujú akú mieru sily zvoliť ale ako dosiahnuť svoj cieľ. Keď je agresor pripravený na násilie, pravdepodobnosť, že sa dostaneme domov bez ujmy na zdraví je minimálna. Podľa situácie môžeme spolupracovať s násilníkom aby sme získali čas, alebo sa rovno brániť aby sme čas, práve naopak, nestrácali.

Ak je však agresor rozhodnutý útočiť, alebo nás chce zaviesť na neznáme miesto, je nevyhnutné čo najrýchlejšie sa začať brániť. Musíme si však vždy uvedomiť možnosti úniku. Naša reakcia na útok sa bude vždy líšiť, ale naše odhodlanie dostať sa domov k rodine sa nemení.

Ako sa naučiť rýchlo zhodnotiť naše možnosti pri útoku? Pre popularitu tohto termínu 🙂 – tréningom – čím viac sa učíme pracovať s vlastným telom, stresom, rôznymi podmienkami a útokmi, tým sú naše reakcie a rozhodnutia rýchlejšie a účinnejšie.

3. Použitie fyzickej obrany

Moment, v ktorom náš mozog hodnotí čo sa práve deje, ovplyvní naše vnímanie útoku. Veľa obetí sa nezačne brániť ani keď sa preberú zo šoku, lebo ich mozog vyhodnotí situáciu zle. Nevedia, že môžu alebo, že už je čas na obranu. Naše rozhodnutie brániť sa zväčšuje šancu na efektívnu obranu. Reálne použitie fyzickej obrany, aby sme si vytvorili priestor pre únik a útek do bezpečia, je kľúčom k úspešnej obrane.

Ako sa naučiť použiť údery, kopy a techniky, aby sme si vytvorili priestor pre útek do bezpečia? Správna odpoveď je opäť – tréning – neustále precvičovanie techník, taktík, sily a kondície v tréningových podmienkach, nám pomôžu dostať sa v prípade útoku do bezpečia čo najrýchlejšie.

Zväčši svoju šancu na úspešnú sebaobranu!

Princíp je jednoduchý, keď na nás niekto zaútočí musíme sa brániť hneď a zo všetkých síl. Ak máme možnosť, treba utiecť. Ak nie, musíme sa brániť. A ak dostaneme ranu, budeme bojovať, škriabať, kričať.

Opäť pre dôležitosť opakujem – základom je vynakladať čo najviac úsilia na prevenciu. V prípade útoku, však začína neférový boj, a našim jediným cieľom je prežiť s čo najmenšími následkami na zdraví. Ako?

No predsa T-R-É-N-I-N-G-O-M ?.

 

Baška

Referencie:
De Becker, G. (2101). Dar strachu – Signály prežitia, ktoré nás chránia pred násilím. Donadio & Ashworth, Inc.
Kolektív Národného Krav Maga Centra (2019). Národné Krav Maga Centrum; https://www.krav-maga.sk/
Miller, R. (2017). Realita násilí: K čemu jsou bojová umění ve skutečném světě. Mladá Fronta.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *