Sebaobrana pre každodenný život

Prevencia

Efektívna sebaobrane znamená poznať prostredie, v ktorom sa nachádzame. Kľúčom je poznať vlastné schopnosti a počúvať inštinkty.

Zmiernenie Konfliktu

Fyzická a mentálna pripravenosť na potenciálne hrozby je základom pre primerané reakcie na zmiernenie nebezpečenstva.

Riešenie Incidentu

Ak príde k najhoršiemu, učíme sa efektívne techniky ako sa čo najrýchlejšie dostať z fyzickej konfrontácie do bezpečia.

Bezpečnosť pod taktovkou Krav Maga techník

Našim cieľom je pochopenie reakcií vlastného tela a mysle v prípade hrozieb aby sme zabezpečili lepšie rozhodovanie pod stresom.

Vašu bezpečnosť a bezpečnosť vašich blízkych máte vo vlastných rukách! Prihláste sa na tréningy na info@prebudsvojusilu.sk