Sebaobrana pre každodenný život žien

Prevencia

Efektívna sebaobrane znamená poznať prostredie, v ktorom sa nachádzame ako aj možnosti bezpečného úniku. Kľúčové je samozrejme poznať vlastné schopnosti a počúvať inštinkty.

Zmiernenie Konfliktu

Tréningy sebaobrany podporujú fyzickú a mentálnu pripravenosť na potenciálne hrozby a primerané reakcie na zmiernenie nebezpečenstva.

Efektívne Riešenie Incidentu

Ak príde k najhoršiemu, učíme ako sa čo najrýchlejšie dostať z fyzickej konfrontácie do bezpečia.

Bezpečnosť pod taktovkou Krav Maga techník

Našim cieľom je fyzický tréning a posilnenie mysle za účelom pochopenia reakcií vlastného tela v prípade hrozieb ako aj zabezpečenie lepšieho rozhodovania pod stresom.

Vašu bezpečnosť a bezpečnosť vašich blízkych máte vo vlastných rukách! Prihláste sa na tréningy na info@prebudsvojusilu.sk